هاست لینوکس ایران

Alt image

A هاست لینوکس ایران 100 مگابایت

سالیانه /30000 تومان

پرداخت ماهیانه ندارد
 • مقدار فضا: 100 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 2 گیگابایت
 • تعداد ادون دامین: نامحدود
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • بک آپ گیری: هفتگی ، ماهانه
 • پرداخت:سالیانه
ثبت سفارش
Alt image

B هاست لینوکس ایران 250 مگابایت

سالیانه /40000 تومان

پرداخت ماهیانه ندارد
 • مقدار فضا: 250 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 4 گیگابایت
 • تعداد ادون دامین: نامحدود
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • بک آپ گیری: هفتگی ، ماهانه
 • پرداخت:سالیانه
ثبت سفارش
Alt image

C هاست لینوکس ایران 500 مگابایت

سالیانه /50000 تومان

پرداخت ماهیانه ندارد
 • مقدار فضا: 500 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 8 گیگابایت
 • تعداد ادون دامین: نامحدود
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • بک آپ گیری: هفتگی ، ماهانه
 • پرداخت:سالیانه
ثبت سفارش
Alt image

D هاست لینوکس ایران 1000 مگابایت

ماهیانه /10000 تومان

سالیانه 60000 تومان
 • مقدار فضا: 1000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 12 گیگابایت
 • تعداد ادون دامین: نامحدود
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • بک آپ گیری: هفتگی ، ماهانه
 • پرداخت:سالیانه
ثبت سفارش
Alt image

E هاست لینوکس ایران 2000 مگابایت

ماهیانه /15000 تومان

70000 سالیانه
 • مقدار فضا: 2000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه : 15 گیگابایت
 • تعداد ادون دامین: نامحدود
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد پارک دامین : نامحدود
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین
 • بک آپ گیری: هفتگی ، ماهانه
 • پرداخت:سالیانه
ثبت سفارش