هاست حرفه ای پرسرعت لینوکس

هاست لینوکس حرفه ای پرسرعت آلمان با هارد SSD ( ابری )

A هاست لینوکس حرفه ای پرسرعت آلمان 100 مگابایت ( ابری )

1900 تومان / ماهیانه

19000 تومان سالیانه
 • فضای میزبانی 100 مگابایت با هارد SSD
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تمامی امکانات نامحدود
 • نصب 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • امنیت بسیار بالا ( سيستم عامل لینوکس ابری )
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • کنترل پنل محبوب cpanel
 • بک آپ روزانه - هفتگی - ماهانه
 • هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
 • هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه
ثبت سفارش

B هاست لینوکس حرفه ای پرسرعت آلمان 200 مگابایت ( ابری )

2400 تومان / ماهیانه

24000 تومان سالیانه
 • فضای میزبانی 200 مگابایت با هارد SSD
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تمامی امکانات نامحدود
 • نصب 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • امنیت بسیار بالا ( سيستم عامل لینوکس ابری )
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • کنترل پنل محبوب cpanel
 • بک آپ روزانه - هفتگی - ماهانه
 • هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
 • هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه
ثبت سفارش

C هاست لینوکس حرفه ای پرسرعت آلمان 500 مگابایت ( ابری )

3400 تومان / ماهیانه

34000 تومان سالیانه
 • فضای میزبانی 500 مگابایت با هارد SSD
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تمامی امکانات نامحدود
 • نصب 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • امنیت بسیار بالا ( سيستم عامل لینوکس ابری )
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • کنترل پنل محبوب cpanel
 • بک آپ روزانه - هفتگی - ماهانه
 • هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
 • هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه
ثبت سفارش

D هاست لینوکس حرفه ای پرسرعت آلمان 1000 مگابایت ( ابری )

4000 تومان / ماهیانه

40000 تومان سالیانه
 • فضای میزبانی 1000 مگابایت با هارد SSD
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تمامی امکانات نامحدود
 • نصب 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • امنیت بسیار بالا ( سيستم عامل لینوکس ابری )
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • کنترل پنل محبوب cpanel
 • بک آپ روزانه - هفتگی - ماهانه
 • هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
 • هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه
ثبت سفارش

E هاست لینوکس حرفه ای پرسرعت آلمان 5000 مگابایت ( ابری )

5000 تومان / ماهیانه

50000 تومان سالیانه
 • فضای میزبانی 5000 مگابایت با هارد SSD
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تمامی امکانات نامحدود
 • نصب 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • امنیت بسیار بالا ( سيستم عامل لینوکس ابری )
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • کنترل پنل محبوب cpanel
 • بک آپ روزانه - هفتگی - ماهانه
 • هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
 • هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه
ثبت سفارش

F هاست لینوکس حرفه ای پرسرعت آلمان 10 گیگابایت ( ابری )

5500 تومان / ماهیانه

55000 تومان سالیانه
 • فضای میزبانی 10 گیگابایت با هارد SSD
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تمامی امکانات نامحدود
 • نصب 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • امنیت بسیار بالا ( سيستم عامل لینوکس ابری )
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • کنترل پنل محبوب cpanel
 • بک آپ روزانه - هفتگی - ماهانه
 • هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
 • هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه
ثبت سفارش

G هاست لینوکس حرفه ای پرسرعت آلمان 30 گیگابایت ( ابری )

6000 تومان / ماهیانه

60000 تومان سالیانه
 • فضای میزبانی 30 گیگابایت با هارد SSD
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تمامی امکانات نامحدود
 • نصب 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • امنیت بسیار بالا
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • کنترل پنل محبوب cpanel
 • بک آپ روزانه - هفتگی - ماهانه
 • هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
 • هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه
ثبت سفارش

H هاست لینوکس حرفه ای پرسرعت آلمان نامحدود ..... ( ابری )

7000 تومان / ماهیانه

70000 تومان سالیانه
 • فضای میزبانی نامحدود با هارد SSD
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تمامی امکانات نامحدود
 • نصب 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • امنیت بسیار بالا ( سيستم عامل لینوکس ابری )
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • کنترل پنل محبوب cpanel
 • بک آپ روزانه - هفتگی - ماهانه
 • هماهنگی کامل با انواع اسکریپت
 • هفت روز گارانتی بازگشت کل هزینه
ثبت سفارش