سرور مجازی

A سرور مجازی رم 256

16000 / ماهیانه

سالیانه ندارد
Alt image
 • رم: 256MB
 • نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2,1 Core
 • هارد : 20GB
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • موقعیت سرور : آلمان
 • سیستم عامل : انتخابی
 • تحویل یک الی هشت ساعت
ثبت سفارش

B سرور مجازی رم 512

20000 / ماهیانه

سالیانه ندارد
Alt image
 • رم: 512MB
 • نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2,1 Core
 • هارد : 35GB
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • موقعیت سرور : آلمان
 • سیستم عامل : انتخابی
 • تحویل یک الی هشت ساعت
ثبت سفارش

C سرور مجازی رم 1024

28000 / ماهیانه

سالیانه ندارد
Alt image
 • رم: 1024MB
 • نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2,1 Core
 • هارد : 50GB
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • موقعیت سرور : آلمان
 • سیستم عامل : انتخابی
 • تحویل یک الی هشت ساعت
ثبت سفارش

D سرور مجازی رم 2048

38000 / ماهیانه

سالیانه ندارد
Alt image
 • رم: 2048MB
 • نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2,2 Core
 • هارد : 70GB
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • موقعیت سرور : آلمان
 • سیستم عامل : انتخابی
 • تحویل یک الی هشت ساعت
ثبت سفارش

E سرور مجازی رم 3072

48000 / ماهیانه

سالیانه ندارد
Alt image
 • رم: 3072MB
 • نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2,2 Core
 • هارد : 100GB
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • موقعیت سرور : آلمان
 • سیستم عامل : انتخابی
 • تحویل یک الی هشت ساعت
ثبت سفارش

F سرور مجازی رم 4096

58000 / ماهیانه

سالیانه ندارد
Alt image
 • رم: 4096MB
 • نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2,2 Core
 • هارد : 150GB
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • موقعیت سرور : آلمان
 • سیستم عامل : انتخابی
 • تحویل یک الی هشت ساعت
ثبت سفارش

G سرور مجازی رم 5120

68000 / ماهیانه

سالیانه ندارد
Alt image
 • رم: 5120MB
 • نوع پردازنده: Intel Xeon E3-1245V2,3 Core
 • هارد : 200GB
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت : 1 گیگابیت
 • موقعیت سرور : آلمان
 • سیستم عامل : انتخابی
 • تحویل یک الی هشت ساعت
ثبت سفارش